Portal: Prelude ม็อดยอดนิยมที่สร้างโดยชุมชนสำหรับเกมคลาสสิกที่ได้รับรางวัลอย่าง Portal ได้รับการรักษาด้วย RTX Remix Nvidia ได้ประกาศว่าการรีมาสเตอร์สำหรับเกมตอนนี้จะมีฟีเจอร์การติดตามรังสีแบบเต็ม, DLSS 3, Nvidia Reflex และ Nvidia RTX IO ใหม่พร้อมกับการปรับปรุงวัสดุและสินทรัพย์อื่น ๆ อีกเล็กน้อย เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา Nvidia ได้เปิดตัว Portal ที่มี

Read More